Toggle

GENERALNI SERVIS S ČIŠĆENJEM

a) ručni idžepni satovi (bez ugradnje)

 1. ruski satovi i satovi slične kvalitete…………………………………………………….150,00-200,00kn
 2. ručni satovi Darvil, Rotari i sl…………………………………………………………….200,00-250,00kn
 3. ručni satovi Doxa, Rotari i sl………………………………………………………………250,00-300,00kn
 4. ručni satovi Omega, IWC, Zenit i sl…………………………………………………….300,00-500,00kn
 5. ručni Quartz satovi obični …………………………………………………………………100,00-150,00kn
 6. ručni satovi Quartz marken ……………………………………………………………….150,00-300,00kn
 7. satovi u zlato ……………………………………………………………………………………400,00-700,00kn
 8. sitni popravci …………………………………………………………………………………….20,00-100,00kn
 9. poliranje satova …………………………………………………………………………………80,00-200,00kn

b) budilice

 1. stara Insa i sl……………………………………………………………………………………80,00-100,00kn
 2. putne budilice ……………………………………………………………………………….100,00-120,00kn
 3. Quartz budilice i sl. ………………………………………………………………………….70,00-100,00kn

c) zidni satovi

 1. Quartz zidni i stolni ………………………………………………………………………….70,00-150,00kn
 2. ruski i kineski satovi sa izbijanjem…………………………………………………….250,00-350,00kn
 3. zidni i kuhinjski stari satovi sa izbijanjem…………………………………………..350,00-700,00kn

UGRADNJA REZERVNIH DJELOVA BEZ SERVISA

 1. plexi staklo……………………………………………………………………………………80,00-120,00kn
 2. plexi džepni ………………………………………………………………………………..100,00-150,00kn
 3. ravno okruglo staklo………………………………………………………………………………..100,00kn
 4. četvrtasto ravno staklo …………………………………………………………………100,00-120,00kn
 5. fazon izbočeno staklo……………………………………………………………………120,00-150,00kn
 6. štiftovi ………………………………………………………………………………………….10,00-20,00kn
 7. ključ (osovina za navijanje) …………………………………………………………….70,00-120,00kn
 8. krunica obična …………………………………………………………………………………………70,00kn
 9. krunica vaserdiht…………………………………………………………………………..70,00-150,00kn
 10. balansvela (spiralna osovina)…………………………………………………………80,00-200,00kn
 11. feder za ručni sat ………………………………………………………………………..120,00-200,00kn
 12. feder za budilicu ………………………………………………………………………….50,00-70,00kn
 13. quartz mašina za zidni sat …………………………………………………………..100,00-120,00kn
 14. baterije SR ……………………………………………………………………………………………..40,00kn
 15. baterije CR ……………………………………………………………………………………………..50,00kn
 16. remeni ………………………………………………………………………………………..25,00-200,00kn