Toggle

GENERALNI SERVIS S ČIŠĆENJEM

a) ručni idžepni satovi (bez ugradnje)

 1. ruski satovi i satovi slične kvalitete………………………………………………………………..300,00kn
 2. ručni satovi Doxa, Rotari i sl…………………………………………………………………………400,00kn
 3. ručni satovi navijači Omega, IWC, Zenit i sl…………………………………………………….500,00kn
 4. ručni satovi automatik Omega,IWC Zenit i sl. …………………………………………………750,00kn
 5. ručni stovi navijači u zlatu……………………………………………………………………………..750,00kn
 6. ručni satovi automatic u zlatu………………………………………………………………………1.000,00kn
 7. ručni satovi Quartz marken standardni…………………………………………………………..200,00kn
 8. ručni satovi Quartz marken Eta,Ronda i sl………………………………………………………400,00kns
 9. pliranje kučišta sata čelik……………………………………………………………………………….150,00kn
 10. pliranje kučišta+narukvice……………………………………………………………………………..200,00kn
 11. poliranje u konbinaciji sjaj i mat…………………………………………………………………….300,00kn
 12. sitni popravci -malog opsega……………………………………………………………………………30,00kn
 13. sitni popravci srednjeg opsega………………………………………………………………………….50,00kn
 14. sitni popravci složenijeg opsega………………………………………………………………………….75,00kn
 15. servis džepnih ruskih satova…………………………………………………………………………….400,00kn
 16. servisdžepnih satova : Doxa,Zenit,Omega i sl……………………………………………………..750,00kn

b) Budilice

 1. stara Insa ……………………………………………………………………………………………………..200,00kn
 2. nova insa……………………………………………………………………………………………………….150,00kn
 3. putne budilice ………………………………………………………………………………………………200,00kn
 4. Quartz budilice i sl. ………………………………………………………………………………………..120,00kn

c) zidni satovi

 1. Quartz zidni i stolni ……………………………………………………………………………………….120,00kn
 2. kineski satovi ………………………………………………………………………………………………500,00kn
 3. zidni i kuhinjski stari satovi sa izbijanjem……………………………………………………….750,00kn
 4. antikni zidni satovi…………………………………………………………………………………….1.000,00kn
 5. Pendl feder za zidne satove……………………………………………………………………………250,00kn
 6. UGRADNJA REZERVNIH DJELOVA BEZ SERVISA

 

 

 1. plexi staklo…………………………………………………………………………………………………150,00kn
 2. plexi džepni ………………………………………………………………………………………………200,00kn
 3. ravno okruglo staklo 1,0 , 1,2 mm…………………………………………………………………200,00kn
 4. leča staklo …………………………………………………………………………………………………250,00kn
 5. iglica-štift za sat…………………………………………………………………………………………..30,00kn
 6. iglica- štift za sat.od 26mm pa dalje……………………………………………………………….40,00kn
 7. ključ (osovina za navijanje) ………………………………………………………………………..100,00kn
 8. Ključ osovina za navijanje za Omegu,Zenit,IWC itd……………………………………….200,00kn
 9. krunica obična ……………………………………………………………………………………..   ….75,00kn
 10. krunica vaserdiht……………………………………………………………………………………….100,00kn
 11. krunica po naruđbi…………………………………………………………………………………….200,00kn
 12. balansvela (spiralna osovina)……………………………………………………………………..200,00kn
 13. balansvela za Omegu,IWC,Zenit i sl. …………………………………………………………..300,00kn
 14. feder za ručni sat ………………………………………………………………………………………200,00kn
 15. feder za Omegu,IWC,Zenit i sl.  …………………………………………………………………..300,00kn
 16. feder za budilicu ………………………………………………………………………………………..150,00kn
 17. quartz mašina za zidni sat ………………………………………………………………………….120,00kn
 18. quartz mašina za zidni sat Junhans……………………………………………………………..200,00kn
 19. Quartz mašine s klatnom……………………………………………………………………………300,00kn
 20. baterije maxell SR ………………………………………………………………………………………50,00kn
 21. baterije maxell CR ………………………………………………………………………………………75,00kn
 22. baterija maxell LR……………………………………………………………………………………….50,00kn
 23. dihtung za sat……………………………………………………………………………………………..30,00kn
 24. dihtunf fazonski…………………………………………………………………………………………..50,00kn
 25. tihi quartz mehanizam za zidni sat………………………………………………………………200,00kn
 26. quartz mehanizam za ručni sat…………………………………………………………………. ..200,00kn
 27. quartz mašina s kronografom……………………………………………………………………..500,00kn

d)  remen za sat

 1. koža klasik………………………………………………………………………………………………….75,00kn
 2. koža elastična…………………………………………………………………………………………….100,00kn
 3. koža prošivena……………………………………………………………………………………………120,00kn
 4. koža sport………………………………………………………………………………………………….150,00kn
 5. koža trend man………………………………………………………………………………………….200,00kn
 6. remen za sat-guma……………………………………………………………………………………….75,00kn
 7. remen za sat silikon…………………………………………………………………………………….140,00kn
 8. remen za sat silikon od 26 mm pa na dalje……………………………………………………..150,00kn
 9. remen za sat metal rastezljiva……………………………………………………………………….120,00kn
 10. remen za sat metal klasik……………………………………………………………………………..150,00kn
 11. remen metal puni………………………………………………………………………………………..200,00kn
 12. remen metal žuti i crni…………………………………………………………………………………260,00kn