Toggle

GENERALNI SERVIS S ČIŠĆENJEM

a) ručni idžepni satovi (bez ugradnje)

 1. ruski satovi i satovi slične kvalitete………………………………………………………………..406,86 kn –      54,00 €
 2. ručni satovi Doxa, Rotari i sl………………………………………………………………………….504,81 kn  –    67,00  €
 3. ručni satovi navijači Omega, IWC, Zenit i sl…………………………………………………….602,76 kn  –   80,00  €
 4. ručni satovi automatik Omega,IWC Zenit i sl. …………………………………………………753,45 kn  –  100,00  €
 5. ručni stovi navijači u zlatu……………………………………………………………………………..753,45 kn  –  100,00  €
 6. ručni satovi automatic u zlatu……………………………………………………………………..1.002,09 kn  –  133,00  €
 7. ručni satovi Quartz marken standardni…………………………………………………………..203,43 kn  –    27,00  €
 8. ručni satovi Quartz marken Eta,Ronda i sl………………………………………………………406,86 kn  –    54,00 €
 9. pliranje kučišta sata čelik……………………………………………………………………………….150,69 kn  –    20,00 €
 10. pliranje kučišta+narukvice……………………………………………………………………………..203,43 kn  –   27,00 €
 11. poliranje u konbinaciji sjaj i mat…………………………………………………………………….301,38 kn  –    40,00 €
 12. sitni popravci -malog opsega……………………………………………………………………………30,14 kn  –      4,00  €
 13. sitni popravci srednjeg opsega………………………………………………………………………….52,74 kn  –      7,00 €
 14. sitni popravci složenijeg opsega………………………………………………………………………..75,35 kn  –   10,00  €
 15. servis džepnih ruskih satova…………………………………………………………………………..406,86 kn  –  54,00  €
 16. servisdžepnih satova : Doxa,Zenit,Omega i sl……………………………………………………753,45 kn – 100,00  €
 17. Testiranje na vodo nepropusnost……………………………………………………………………….52,74kn  –     7,00  €

b) Budilice

 1. stara Insa ……………………………………………………………………………………………………..203,43 kn  –  27,00  €
 2. nova insa……………………………………………………………………………………………………….150,69 kn  –  20,00  €
 3. putne budilice ………………………………………………………………………………………………203,43 kn  –   27,00  €
 4. Quartz budilice i sl. ………………………………………………………………………………………..120,55 kn  –   16,00  €

c) zidni satovi

 1. Quartz zidni i stolni ………………………………………………………………………………………120,55 kn  –    16,00  €
 2. Quartz zidni stovi s klatnom…………………………………………………………………………..256,17 kn   –    34,00 €
 3. kineski satovi ………………………………………………………………………………………………602,76 kn   –    80,00 €
 4. zidni i kuhinjski stari satovi sa izbijanjem……………………………………………………….753,45 kn   –  100,00 €
 5. antikni zidni satovi…………………………………………………………………………………….1.002,09 kn   –  133,00 €
 6. Pendl feder za zidne satove……………………………………………………………………………256,04 kn   –    30,00 €
 7. UGRADNJA REZERVNIH DJELOVA BEZ SERVISA

 

 

 1. plexi staklo…………………………………………………………………………………………………150,69kn   –     20,00  €
 2. plexi džepni ……………………………………………………………………………………………….256,17kn    –     34,00  €
 3. ravno okruglo staklo 1,0 , 1,2 mm…………………………………………………………………150,69kn    –     20,00  €
 4.  staklo   1.5 do 3 mm……………………………………………………………………………………203,43kn   –      27,00  €
 5. leča staklo …………………………………………………………………………………………………256,17kn     –     34,00  €
 6. iglica-štift za sat…………………………………………………………………………………………..30,14kn     –       4,00  €
 7. iglica- štift za sat.od 26mm pa dalje……………………………………………………………….45,21kn     –       6,00  €
 8. ključ (osovina za navijanje) …………………………………………………………………………105,48kn     –     14,00 €
 9. Ključ osovina za navijanje za Omegu,Zenit,IWC itd……………………………………….204,83 kn    –     24,00 €
 10. krunica obična ……………………………………………………………………………………….  ….75,35 kn    –     10,00  €
 11. krunica vaserdiht……………………………………………………………………………………….105,48 kn    –     14,00  €
 12. krunica po naruđbi…………………………………………………………………………………….203,43 kn     –    27,00  €
 13. balansvela (spiralna osovina)……………………………………………………………………..203,43 kn     –     27,00  €
 14. balansvela za Omegu,IWC,Zenit i sl. …………………………………………………………..301,38 kn     –     40,00  €
 15. feder za ručni sat ………………………………………………………………………………………203,43 kn     –     27,00  €
 16. feder za Omegu,IWC,Zenit i sl.  ………………………………………………………………….301,38  kn    –     40,00 €
 17. feder za budilicu ………………………………………………………………………………………..120,55 kn    –      16,00 €
 18. quartz mašina za zidni sat …………………………………………………………………………..150,69 kn    –     20,00 €
 19. quartz mašina za zidni sat Junhans……………………………………………………………..203,43 kn    –      27,00 €
 20. Quartz mašine s klatnom…………………………………………………………………………….298,71 kn    –      35,00 €
 21. baterije maxell SR ………………………………………………………………………………………52,74 kn     –        7,00 €
 22. baterije maxell CR ………………………………………………………………………………………75,35 kn     –      10,00 €
 23. baterija maxell LR……………………………………………………………………………………….52,74 kn     –        7,00 €
 24. dihtung za sat……………………………………………………………………………………………..30,14 kn    –        4,00  €
 25. dihtunf fazonski………………………………………………………………………………………….52,74 kn    –        7,00  €
 26. tihi quartz mehanizam za zidni sat………………………………………………………………203,43 kn   –      27,00  €
 27. quartz mehanizam za ručni sat…………………………………………………………………. .203,43 kn   –      27,00  €
 28. quartz mašina s kronografom……………………………………………………………………..503,54 kn   –      59,00  €

d)  remen za sat

 1. koža klasik…………………………………………………………………………………………………73,35 kn    –      10,00  €
 2. koža elastična…………………………………………………………………………………………..105,48 kn    –      14,00  €
 3. koža prošivena…………………………………………………………………………………………120,55 kn     –      16,00  €
 4. koža sport……………………………………………………………………………………………….150,69 kn     –      20,00  €
 5. koža trend man……………………………………………………………………………………….203,43 kn     –      27,00  €
 6. remen za sat-guma…………………………………………………………………………………….75,35 kn     –      10,00  €
 7. remen za sat silikon………………………………………………………………………………….143,16 kn     –      19,00  €
 8. remen za sat metal rastezljiva……………………………………………………………………120,55 kn     –      16,00  €
 9. remen za sat metal klasik………………………………………………………………………….150,69 kn     –     20,00  €
 10. remen metal puni……………………………………………………………………………………203,43 kn     –      27,00  €
 11. remen metal žuti i crni……………………………………………………………………………..263,71 kn     –      35,00  €