Generalni servis zidnog sata.

Opis:   Servis sata kreće od vađenja satnog mehanizma iz kućišta,zatim se sat rastavlja te pere u ultrazvućnoj kadi. Potom se pregledavaju ležišta i njihova oštećenja te punziraju i centriraju da bi se vratila u položaj da bi osovine zupčanika mogle da stoje okomito jedna naspram druge te se neometano vretenke zupčanika mogle okretati. Poliraju […]