Toggle

GENERALNI SERVIS S ČIŠĆENJEM

a) ručni idžepni satovi (bez ugradnje)

 1. ruski satovi i satovi slične kvalitete………………………………………………………………..    60,00 €
 2. ručni satovi Doxa, Rotari i sl……………………………………………………………………………    80,00  €
 3. ručni satovi navijači Omega, IWC, Zenit i sl……………………………………………………133,00  €
 4. ručni satovi automatik Omega,IWC Zenit i sl. …………………………………………….. 200,00  €
 5. ručni stovi navijači u zlatu…………………………………………………………………………………150,00  €
 6. ručni satovi automatic u zlatu…………………………………………………………………………..200,00  €
 7. ručni satovi Quartz marken standardni……………………………………………………………..30,00  €
 8. ručni satovi Quartz marken Eta,Ronda i sl………………………………………………………….60,00 €
 9. pliranje kučišta sata čelik……………………………………………………………………………………   20,00 €
 10. pliranje kučišta+narukvice…………………………………………………………………………………….30,00 €
 11. poliranje u konbinaciji sjaj i mat…………………………………………………………………………..50,00 €
 12. sitni popravci -malog opsega…………………………………………………………………………………500  €
 13. sitni popravci srednjeg opsega………………………………………………………………………………7,00 €
 14. sitni popravci složenijeg opsega…………………………………………………………………………10,00  €
 15. servis džepnih ruskih satova………………………………………………………………………………..80,00  €
 16. servisdžepnih satova : Doxa,Zenit,Omega i sl…………………………………………………150,00  €
 17. Testiranje na vodo nepropusnost………………………………………………………………………..10,00  €

b) Budilice

 1. stara Insa …………………………………………………………………………………………………………………30,00  €
 2. nova insa…………………………………………………………………………………………………………………..27,00  €
 3. putne budilice …………………………………………………………………………………………………………30,00  €
 4. Quartz budilice i sl. …………………………………………………………………………………………………15,00  €

c) zidni satovi

 1. Quartz zidni i stolni ………………………………………………………………………………………………..20,00  €
 2. Quartz zidni stovi s klatnom…………………………………………………………………………………..35,00 €
 3. kineski satovi ………………………………………………………………………………………………………….100,00 €
 4. zidni i kuhinjski stari satovi sa izbijanjem…………………………………………………………..200,00 €
 5. antikni zidni satovi………………………………………………………………………………………………….150,00 €
 6. Pendl feder za zidne satove…………………………………………………………………………………….35,00 €
 7. UGRADNJA REZERVNIH DJELOVA BEZ SERVISA
 1. plexi staklo………………………………………………………………………………………………………………. 20,00  €
 2. plexi džepni ……………………………………………………………………………………………………………..35,00  €
 3. ravno okruglo staklo 1,0 , 1,2 mm………………………………………………………………………..27,00  €
 4.  staklo   1.5 do 3 mm………………………………………………………………………………………………30,00  €
 5. leča staklo ………………………………………………………………………………………………………………..35,00  €
 6. iglica-štift za sat…………………………………………………………………………………………………………4,00  €
 7. iglica- štift za sat.od 26mm pa dalje……………………………………………………………………  6,00  €
 8. ključ (osovina za navijanje) ……………………………………………………………………………………20,00 €
 9. Ključ osovina za navijanje za Omegu,Zenit,IWC itd…………………………………………..40,00 €
 10. krunica obična …………………………………………………………………………………………………… ….15,00  €
 11. krunica vaserdiht……………………………………………………………………………………………………..20,00  €
 12. krunica po naruđbi………………………………………………………………………………………………….30,00  €
 13. balansvela (spiralna osovina)………………………………………………………………………………..30,00  €
 14. balansvela za Omegu,IWC,Zenit i sl. …………………………………………………………………..50,00  €
 15. feder za ručni sat ……………………………………………………………………………………………………30,00  €
 16. feder za Omegu,IWC,Zenit i sl.  ……………………………………………………………………………50,00 €
 17. feder za budilicu ……………………………………………………………………………………………………..20,00 €
 18. quartz mašina za zidni sat …………………………………………………………………………………….27,00 €
 19. quartz mašina za zidni sat Junhans………………………………………………………………………30,00 €
 20. Quartz mašine s klatnom………………………………………………………………………………………..40,00 €
 21. baterije maxell SR ……………………………………………………………………………………………………10,00 €
 22. baterije maxell CR ……………………………………………………………………………………………………10,00 €
 23. baterija maxell LR………………………………………………………………………………………………………..7,00 €
 24. dihtung za sat……………………………………………………………………………………………………………..5,00  €
 25. dihtunf fazonski………………………………………………………………………………………………………..10,00  €
 26. tihi quartz mehanizam za zidni sat………………………………………………………………………..30,00  €
 27. quartz mehanizam za ručni sat…………………………………………………………………. ………….30,00  €
 28. quartz mašina s kronografom………………………………………………………………………………..70,00  €

d)  remen za sat

 1. koža klasik………………………………………………………………………………………………………………….20,00  €
 2. koža elastična…………………………………………………………………………………………………………….25,00  €
 3. koža prošivena…………………………………………………………………………………………………………..27,00  €
 4. koža sport…………………………………………………………………………………………………………………..27,00  €
 5. koža trend man………………………………………………………………………………………………………….35,00  €
 6. remen za sat-guma……………………………………………………………………………………………………20,00  €
 7. remen za sat silikon…………………………………………………………………………………………………..27,00  €
 8. remen za sat metal rastezljiva…………………………………………………………………………………20,00  €
 9. remen za sat metal klasik…………………………………………………………………………………………25,00  €
 10. remen metal puni………………………………………………………………………………………………………30,00  €
 11. remen metal žuti i crni………………………………………………………………………………………………35,00  €